Sửa Laptop Asus K40AB mất nguồn CPU

Nhận máy khi có dấu hiệu sửa chữa không thành công với tình trạng máy khởi động, dòng lên 0,5A tự ngắt về nguồn chờ, cò khởi động lặp lại như cũ.

Tiến hành kiểm tra thì thấy mất nguồn cpu, và nguồn VGA ở các cuộn PL103, PL104, PL105, các nguồn vẫn sử dụng được. Theo sơ đồ máy, cả 3 khối nguồn được điều khiển từ IC dao động PU8010A.

– Kiểm tra điều kiện để ic này hoạt động, có thể dễ dàng nhận thấy nguồn cấp cho IC này là + 5VS chỉ 1.2V tại PR8108 nên việc ic này không hoạt động là hoàn toàn có thể xảy ra.

Sửa Laptop Asus K40AB mất nguồn CPU

Kiểm tra nguồn + 5vs như sau:

Ở PQ8306, chân 5 có + 5vsuso, chân 4 lấy điện áp phân cực 12V nên chân 1,2,3 mất điện áp + 5vs.

Ở PQ8308 không có ngõ ra 12v ở chân 4, nhưng khi đó chân 2 có điện áp 3v từ lệnh SUSB_EC, tiếp tục đo chân 3 thì thấy mất nguồn 12VSUS.

Sửa Laptop Asus K40AB mất nguồn CPU

Quay lại khối tăng áp + 12VSUS, đo điện áp ở chân 1 của PD8702 có 5V, kiểm tra chân 1 của PC8715 vẫn còn 300KHz nhưng đầu ra chân 2 của PD8703 bị mất điện áp nên khả năng khối này bị lỗi gây mất áp. mất + 12VSUS.

Nghi ngờ tụ khối này nên thay nhưng không có gì thay đổi, tháo PQ9702 ra kiểm tra thì phát hiện đôi diode này bị đứt giữa chân 2 và 3 nên cuối cùng điện áp ra chỉ khoảng 4V, không đủ phân cực cho các FET của nguồn. dẫn thứ cấp.

Sửa Laptop Asus K40AB mất nguồn CPU

Thay Diode PD8702 nguồn + 12VSUS lên đủ, bấm khởi động thấy tăng hơn 1A với dòng Boot, nguồn máy đầy đủ. Rất may theo thông tin từ khách hàng thì máy đã qua 2 đơn vị sửa chữa và làm rất nhiều trên main nhưng không phát ra pan bệnh nên khi sửa có nguồn 12vSUS khởi động máy sẽ xuất ngay.

(NS)

Kiểm tra điều kiện để ic này hoạt động bạn dễ dàng nhận thấy ngay nguồn cấp cho IC này là + 5VS chỉ 1.2V tại PR8108 nên việc ic này không hoạt động là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhận máy khi có dấu hiệu sửa chữa không thành công với tình trạng máy khởi động, dòng lên 0,5A tự ngắt về nguồn chờ, cò khởi động lặp lại như cũ.

Tiến hành kiểm tra thì thấy mất nguồn cpu, và nguồn VGA ở các cuộn PL103, PL104, PL105, các nguồn vẫn sử dụng được. Theo sơ đồ máy, cả ba khối nguồn được điều khiển từ IC dao động PU8010A.

– Kiểm tra điều kiện để ic này hoạt động, có thể dễ dàng nhận thấy nguồn cấp cho IC này là + 5VS chỉ 1.2V tại PR8108 nên việc ic này không hoạt động là hoàn toàn có thể xảy ra.

Sửa Laptop Asus K40AB mất nguồn CPU

Kiểm tra nguồn + 5vs như sau:

Ở PQ8306, chân 5 có + 5vsuso, chân 4 lấy điện áp phân cực 12V nên chân 1,2,3 mất điện áp + 5vs.

Ở PQ8308 không có ngõ ra 12v ở chân 4, nhưng khi đó chân 2 có điện áp 3v từ lệnh SUSB_EC, tiếp tục đo chân 3 thì thấy mất nguồn 12VSUS.

Sửa Laptop Asus K40AB mất nguồn CPU

Quay lại khối tăng áp + 12VSUS, đo điện áp ở chân 1 của PD8702 có 5V, kiểm tra chân 1 của PC8715 vẫn còn 300KHz nhưng đầu ra chân 2 của PD8703 bị mất điện áp nên khả năng khối này bị lỗi gây mất áp. mất + 12VSUS.

Nghi ngờ tụ khối này nên thay nhưng không có gì thay đổi, tháo PQ9702 ra kiểm tra thì phát hiện đôi diode này bị đứt giữa chân 2 và 3 nên cuối cùng điện áp ra chỉ khoảng 4V, không đủ phân cực cho các FET của nguồn. các đạo trình thứ cấp.

Sửa Laptop Asus K40AB mất nguồn CPU

Thay Diode PD8702 nguồn + 12VSUS lên đủ, bấm khởi động thấy tăng hơn 1A với dòng Boot, nguồn máy đầy đủ. Rất may theo thông tin từ khách hàng thì máy đã qua 2 đơn vị sửa chữa và làm rất nhiều trên main nhưng không phát ra pan bệnh nên khi sửa có nguồn 12vSUS khởi động máy sẽ xuất ngay.

(NS)Đánh giá – Nhận xét

Nguồn : suachualaptop24h.com