RAM laptop Crucial (1x16GB) DDR4 2666MHz1.970.000đ