Cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho Windows 10

Theo mặc định, ngôn ngữ mặc định của Windows 10 là tiếng Anh. Nhưng nếu muốn, bạn có thể chuyển sang ngôn ngữ khác mà không cần phải cài đặt lại hay cần bất kỳ bản quyền nào của Windows 10. Tính năng này giúp người dùng thoải mái trong việc lựa chọn ngôn ngữ hiển thị khi sử dụng Windows 10.

Cài tiếng việt cho win 10

Ngoài ra, Microsoft đang tích cực làm phong phú thêm các tùy chỉnh Cài đặt nhằm nỗ lực thay thế Bảng điều khiển. Vì vậy, làm thế nào là nó có thể? thay đổi ngôn ngữ trên win 10? Hãy tham khảo phương pháp sau đây.

Ở đây chúng ta sẽ thử chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Cài tiếng việt cho win 10

Truy cập Menu Bắt đầu và nhấp vào Cài đặt. Trong phần Cài đặt, nhấp vào Thời gian & Ngôn ngữ.

Nhấp vào tùy chọn Khu vực & ngôn ngữ. Khi kích vào tùy chọn này, bạn sẽ thấy ngôn ngữ (Language) hiện tại của Windows mặc định là English (United States). Để thêm một ngôn ngữ khác, hãy nhấp vào tùy chọn Thêm ngôn ngữ.

Cài tiếng việt cho win 10

Windows sẽ liệt kê các ngôn ngữ mà nó hỗ trợ. Bây giờ hãy tìm gói ngôn ngữ bạn muốn chuyển đổi và nhấp vào nó. Theo chủ đề của bài viết, ở đây chúng ta sẽ chọn Tiếng Việt.

Cài tiếng việt cho win 10

Sau khi được chọn, tùy chọn ngôn ngữ bạn đã chọn sẽ xuất hiện trong phần Ngôn ngữ và thông báo về sự thay đổi sẽ xuất hiện. Bây giờ hãy nhấp vào tên của ngôn ngữ bạn muốn chuyển đổi và chọn Đặt làm mặc định.

Cài tiếng việt cho win 10

Tiếp theo, nhấp vào Tùy chọn và nhấp vào Tải xuống để tải xuống gói ngôn ngữ.

Cài tiếng việt cho win 10

Vui lòng đợi vài phút để Windows hoàn tất tải xuống gói ngôn ngữ. Và khi quá trình tải xuống hoàn tất, thông báo Will be display language after next sign-in sẽ hiện ra cho biết công việc còn lại của bạn chỉ là đăng xuất và đăng nhập lại Windows để tận hưởng thành quả thôi.

Cài tiếng việt cho win 10

Và đây là thành quả của chúng ta, khá đơn giản phải không các bạn.

Đây là bài viết cài tiếng việt cho win 10 một cách đơn giản, hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Cài tiếng việt cho win 10 đơn giản chỉ cần vào setting, chọn time & language, click vào tùy chọn khu vực & ngôn ngữ, chọn add a language, theo chủ đề thì mình chọn Vietnamese và set default là được.

Theo mặc định, ngôn ngữ mặc định của Windows 10 là tiếng Anh. Nhưng nếu muốn, bạn có thể chuyển sang ngôn ngữ khác mà không cần phải cài đặt lại hay cần bất kỳ bản quyền nào của Windows 10. Tính năng này giúp người dùng thoải mái trong việc lựa chọn ngôn ngữ hiển thị khi sử dụng Windows 10.

Cài tiếng việt cho win 10

Ngoài ra, Microsoft đang tích cực làm phong phú thêm các tùy chỉnh Cài đặt nhằm nỗ lực thay thế Bảng điều khiển. Vì vậy, làm thế nào là nó có thể? thay đổi ngôn ngữ trên win 10? Hãy tham khảo phương pháp sau đây.

Ở đây chúng ta sẽ thử chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Cài tiếng việt cho win 10

Truy cập Menu Bắt đầu và nhấp vào Cài đặt. Trong phần Cài đặt, nhấp vào Thời gian & Ngôn ngữ.

Nhấp vào tùy chọn Khu vực & ngôn ngữ. Khi kích vào tùy chọn này, bạn sẽ thấy ngôn ngữ (Language) hiện tại của Windows mặc định là English (United States). Để thêm một ngôn ngữ khác, hãy nhấp vào tùy chọn Thêm ngôn ngữ.

Cài tiếng việt cho win 10

Windows sẽ liệt kê các ngôn ngữ mà nó hỗ trợ. Bây giờ hãy tìm gói ngôn ngữ bạn muốn chuyển đổi và nhấp vào nó. Theo chủ đề của bài viết, ở đây chúng ta sẽ chọn Tiếng Việt.

Cài tiếng việt cho win 10

Sau khi được chọn, tùy chọn ngôn ngữ bạn đã chọn sẽ xuất hiện trong phần Ngôn ngữ và thông báo về sự thay đổi sẽ xuất hiện. Bây giờ hãy nhấp vào tên của ngôn ngữ bạn muốn chuyển đổi và chọn Đặt làm mặc định.

Cài tiếng việt cho win 10

Tiếp theo, nhấp vào Tùy chọn và nhấp vào Tải xuống để tải xuống gói ngôn ngữ.

Cài tiếng việt cho win 10

Vui lòng đợi vài phút để Windows hoàn tất tải xuống gói ngôn ngữ. Và khi quá trình tải xuống hoàn tất, thông báo Will be display language after next sign-in sẽ hiện ra cho biết công việc còn lại của bạn chỉ là đăng xuất và đăng nhập lại Windows để tận hưởng thành quả thôi.

Cài tiếng việt cho win 10

Và đây là thành quả của chúng ta, khá đơn giản phải không các bạn.

Đây là bài viết cài tiếng việt cho win 10 một cách đơn giản, hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Đánh giá – Nhận xét

Nguồn : suachualaptop24h.com