Cách khóa file excel đơn giản

Tệp Excel của bạn chứa nhiều dữ liệu quan trọng và bạn muốn khóa tệp Exel để nó có thể được bảo vệ. Vậy bạn đã biết cách đặt mật khẩu chưa? Hãy tham khảo bài viết dưới đây về Máy Tính Vinh cách khóa tệp excel đơn giản.

>>

Cách lọc các bản sao trong excel nhanh chóng

Giãn cách dòng trong Excel là đơn giản nhất

Cách khóa tệp excel

Có hai cách để khóa tệp excel:

Bước 1: Để đặt mật khẩu cho tệp Excel, bạn chọn nhập Tập tin -> sau đó chọn enter Thông tin -> tiếp theo để chọn Bảo vệ sổ làm việc -> tiếp tục chọn Mã hóa bằng mật khẩu.

Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giảnBước 2: Khi hộp thoại xuất hiện Mã hóa tài liệu (mã hóa tài liệu), sau đó nhập mật khẩu bạn muốn tạo cho tệp Excel vào hộp bên dưới Mật khẩu và bấm vào đồng ý.

1603344754 667 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giản

Bước 3: Tiếp theo trong hộp thoại Xác nhận mật khẩu (xác nhận mật khẩu), vui lòng nhập lại mật khẩu bạn đã đặt trước đó vào ô bên dưới nhập lại mật khẩu và sau đó nhấn đồng ý.

1603344754 248 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giản

Sau khi thiết lập mật khẩu, bạn cần lưu các thay đổi của mình. Vì vậy, mỗi khi bạn mở tệp, Excel sẽ hỏi mật khẩu. Và bạn cần nhập đúng mật khẩu để mở tệp.

1603344754 566 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giản

Bước 1: Để khóa tệp excel bạn chọn nhập Tập tin -> sau đó chọn enter Lưu thành -> bên cạnh Duyệt qua hoặc chọn chìa khóa F12 để có thể mở cửa sổ Lưu thành.

1603344755 926 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giảnBước 2: Khi cửa sổ Lưu dưới dạng xuất hiện, hãy chọn vị trí lưu tệp Excel, sau đó đặt tên tệp Excel trong phần. Tên tệp. Bạn tiếp tục chọn Công cụ -> Các tùy chọn chung.

1603344755 572 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giảnBước 3: Khi hộp thoại xuất hiện Các tùy chọn chung Trên màn hình, bạn tạo mật khẩu cho tệp Excel bằng cách nhập mật khẩu vào ô Mật khẩu để mở Nếu bạn muốn tạo mật khẩu để có thể mở tệp. Cũng nhập mật khẩu vào hộp Mật khẩu để sửa đổi Nếu bạn muốn tạo mật khẩu để có thể sửa đổi tệp Excel. Bạn cũng có thể tạo cả hai mật khẩu nếu là bạn bè. Nhấp chuột tiếp theo đồng ý.

1603344755 854 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giản

Khi một hộp thoại xuất hiện Xác nhận mật khẩu – Nhập lại mật khẩu để tiếp tục Sau đó bạn nhập lại mật khẩu đã nhập vào ô Mật khẩu để mở và tiếp tục nhấp đồng ý.

1603344756 187 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giản

Khi hộp thoại Xác nhận mật khẩu – Nhập lại mật khẩu để sửa đổi xuất hiện trên màn hình, bạn điền mật khẩu đã nhập vào ô Mật khẩu để sửa đổi và sau đó nhấn đồng ý Xác nhận.

1603344756 859 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giản

Tiếp theo bạn bấm vào Tiết kiệm để lưu tệp.

1603344757 842 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giản

Bước 4: Vì vậy, khi bạn muốn mở tệp Excel, bạn cần nhập mật khẩu.

1603344757 872 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giản

Nếu bạn đặt mật khẩu của mình vào ô Mật khẩu để sửa đổiSau đó, bạn sẽ nhận được một mật khẩu như hình dưới đây. Nếu bạn chỉ muốn đọc tệp mà không cần chỉnh sửa, vui lòng chọn Chỉ đọc. Khi muốn chỉnh sửa tệp, bạn chỉ cần nhập đúng mật khẩu.

1603344757 614 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giản

Cách xóa mật khẩu của tệp Excel

Để xóa mật khẩu và mật khẩu đã đặt cho tệp Excel trước đó, bạn cần nhập mật khẩu để có thể đăng nhập vào tệp Excel. Sau đó, trên tệp Excel bạn chọn nhập Tập tin -> tiếp theo để chọn Thông tin -> tiếp tục chọn Bảo vệ sổ làm việc -> bấm vào Mã hóa bằng mật khẩu.

1603344758 120 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giảnTrong hộp thoại Mã hóa tài liệu, bạn xóa các ký tự trong ô bên dưới phần Mật khẩu và chọn tham gia đồng ý đã xong.

1603344758 631 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giản

Cách khóa tệp excel cho từng trang tính

Nếu bạn không muốn khóa toàn bộ tệp excel, bạn cũng có thể khóa từng trang một. Bạn làm như sau:

Bước 1: Đầu tiên mở hộp thoại Bảo vệ trang tính.

Cách 1: Mở trang tính cần đặt mật khẩu, chọn thẻ Ôn tập -> sau đó chọn enter Bảo vệ trang tính.

1603344758 177 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giảnPhương pháp 2: Nhấp chuột phải vào tên Tấm ngay bên dưới và nhấp vào Bảo vệ trang tính.

1603344759 657 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giản

Bước 2: Khi hộp thoại Bảo vệ trang tính xuất hiện trên màn hình, nhập mật khẩu của bạn vào ô bên dưới Mật khẩu để bỏ bảo vệ trang tính (có nghĩa là mở khóa bảng mật khẩu) trong phần Cho phép tất cả người dùng trang tính này (nghĩa là cho phép tất cả người dùng trang tính này). Bạn chỉ cần chọn thuộc tính khóa trang tính mà bạn muốn bảo vệ. Sau đó nhấn vào đồng ý.

1603344759 931 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giản

Bước 3: Khi hộp thoại xuất hiện Xác nhận mật khẩu, bạn chỉ cần nhập lại mật khẩu của mình vào ô bên dưới Nhập lại mật khẩu để tiếp tục -> nhấp chuột tiếp theo đồng ý.

1603344760 848 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giảnVì vậy, bạn vẫn có thể xem Trang tính của mình, nhưng sẽ không thực hiện các thao tác như đã chọn trong bảo vệ bước 2 nếu bạn không nhập đúng mật khẩu. Để mở khóa bảo vệ trang tính, bạn nhấp chuột phải vào tên của mình tấm -> Tiếp theo, chọn nhập Bỏ bảo vệ trang tính hoặc chọn Ôn tập -> nhấp chuột tiếp theo Bỏ bảo vệ trang tính.

1603344760 739 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giảnKhi hộp thoại Unprotect Sheet xuất hiện, bạn nhập mật khẩu để bảo vệ vào ô Mật khẩu và bấm vào đồng ý.

1603344760 286 Cách khóa file excel don giản - Cách khóa file excel đơn giản

Để xóa mật khẩu bảo vệ trang tính, bạn thực hiện thao tác mở khóa trang tính và nhấn tổ hợp phím Ctrl + S để lưu tệp.

Bạn tham khảo ngay: Cách sửa lỗi định dạng tệp excel bị mất sau khi lưu và đóng

Thích bài báo vừa rồi Máy Tính Vinh Chia sẻ đến các bạn cách khóa file excel cũng như cách khóa sheet để bảo vệ tốt tài liệu của bạn. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Chúc các bạn thành công!

‘); }