Thủ thuật hay

Cách chặn WinRAR mở file JAR trong 3 bước

Nếu bạn không muốn WinRAR mở File JAR, bạn có một cách để làm điều đó. Đây là hướng dẫn cấu hình từng bước WinRAR không mở File JAR.Tải xuống WinRAR Tải xuống WinRAR cho MacThông thường chúng ta nén các tập tin để giảm dung lượng và dễ…

Kiến thức

1 of 695

Dịch Vụ

Laptop & MacBook